กรมการขนส่งปลดล็อก Grab ถูกกฏหมาย คาดมีผลใช้เดือนมีนาคม 2563

ปัจจุบัน Grab เป็นบริการยอดนิยมไม่ว่าจะสำหรับสั่งอาหาร เรียกมอเตอร์ไซค์ หรือแม้แต่เรียกแท็กซี่ที่ไม่ปฏิเสธ ล่าสุดมีประกาศจากเพจ กรมขนส่งทางบกว่า Grab กำลังจะถูกกฏหมายแล้วครับ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าของการให้บริการรถรับจ้าง (Grab) ซึ่งเป็นหน้าที่ตรวจสอบของ กรมขนส่งทางบก โดยคาดว่า กรมขนส่งทางบกจะร่างกฎกระทรวงเสร็จและเสนอกระทรวงคมนาคมในต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ แล้วจึงเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม และส่งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและกระทรวงคมนาคมสามารถลงนามประกาศได้ภายในเดือน มีนาคม 2563

ปัจจุบันการนำรถส่วนบุคคลมาเข้ารับบริการขนส่ง (Grab) ถือว่าผิดกฏหมาย รายงานข่าวแจ้งว่า การพิจารณาแนวทาการกำหนดรถส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านแอปลิเคชั่น ให้เป็นรถสาธารณะที่ถูกกฎหมายนั้น คณะทำงานฯ ได้กำหนดแนวทางโดยมีการยกร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ

ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุ ใบประกอบการรถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน พ.ศ. ….

กฏเกณฑ์เบื้องต้น

ตอนนี้มีกฏเกณฑ์เบื้องต้นที่บังคับใช้สำหรับผู้ที่ต้องการเอารถส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างสาธารณะผ่าน Grab ได้แก่ ต้องมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ, เป็นรถส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อายุไม่เกิน 9 ปี, ให้บริการผ่านแอปเท่านั้น, ต้องติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตามกำหนด, มีเครื่องสื่อสารแสดงชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ, แสดงค่าโดยสารให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน), มีประกันภัยเพิ่มเติมจากภาคบังคับ

นอกจากนี้ยังมีมาตรการสำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่ โดยการปรับอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม, โฆษณาบนตัวรถได้, กำหนดให้รถที่มีขนาดเล็กสามารถใช้เป็นแท็กซี่ได้, บุคคลธรรมดาสามารถนำรถมาจดทะเบียนเป็น รถ TAXI VIP ได้, ขยายอายุการใช้งานของรถ, นำเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ทดแทนอุปกรณ์ TAXI OK ได้

ที่มา: Beartai.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here