กลุ่มสามารถปรับแผนให้ทุนนศ. พัฒนาโปรเจกต์จบโดยตรง

“กลุ่มสามารถ”  เปิดโครงการ Samart Innovation Funds  ปรับแผนให้ทุนคนรุ่นใหม่พัฒนาเทคโนโลยีผ่าน โปรเจกต์จบจากมหาวิทยาลัยโดยตรง

นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ์   ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น  เปิดเผยว่า “กลุ่มบริษัทสามารถ”  ในฐานะที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีครบวงจร  เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสและความความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีมาโดยตลอด  จึงจัดให้มีโครงการ  Samart Innovation Award  มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 รวมระยะเวลา 17 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ และสร้างอาชีพ สําหรับกลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่ โดยได้มีการปรับรูปแบบโครงการอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 นี้ได้มีการปรับโครงการให้เข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจด้านเทคโนโลยีโดยตรง ภายใต้ชื่อโครงการ Samart Innovation Funds”

ทั้งนี้โครงการ Samart Innovation Funds 2020   เป็นการมอบทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลงานโดยตรงให้กับโปรเจกต์จบของน้องๆนักศึกษา ที่มีความคิดสร้างสรรค์ตรงตามเทคโนโลยีที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ เทคโนโลยี AI , Machine Learning  และ  IoT ที่เสร็จสมบูรณ์และใช้งานได้จริง  จำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ โครงการละ  10,000 บาท

โดยล่าสุดได้พิจารณา ให้กับ 6 สถาบันการศึกษา (สถาบันละ 5 โครงการ) ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ในการนำทุน  Samart Innovation Funds ไปต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดในการพัฒนาโปรเจกต์จบ หรือนำไปเป็นทุนการศึกษาต่อ   และเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่การเป็นนักคิด นักพัฒนามืออาชีพต่อไป

นายเจริญรัฐ กล่าวอีกว่า “การส่งเสริมให้เกิดความรู้ความสามารถ เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการ Samart Innovation Award ของเราเน้นให้เกิดขึ้นทุกปี โดยนอกจากจะมอบทุนการศึกษา เรายังมอบทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ ให้กับน้องๆตามมหาวิทยาลัย  

โดยในช่วงต้นปีได้มีการเปิด Class ให้ความรู้กับน้องๆ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ภายใต้หัวข้อ Techno Trend : เทคโนโลยีพลิกโฉมวิถีชีวิตและการทำงาน และ How to be Professional แต่ด้วยโรคระบาดโควิด-19 ทำให้โครงการให้ความรู้ต้องหยุดไป แต่ถึงอย่างไรบริษัทก็ยังมุ่งมั่นและจะไม่หยุดนิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป”

ที่มา: dailynews.co.th

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here