กสทช. เสนอคณะขับเคลื่อน 5G ตั้งศูนย์ WFH Hub ดูดนักลงทุน

กสทช. เล็งเสนอ คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ตั้งศูนย์ Work from Home Hub ดูดนักลงทุนต่างชาติ

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.จะเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ให้ผลักดัน 2 โครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศคือ การเสนอให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home Hub)

โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจูงใจให้บุคลาการจากบริษัทไฮเทคข้ามชาติเข้ามาพำนักและทำงานในประเทศไทย ทั้งนี้ การทำงานโดยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อเกิดโควิด-19 ทำให้การ WFH หรือการทำงานจากที่ใดก็ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยง จุดเด่นของประเทศไทยสามารถพัฒนาในลักษณะ Work from Home to the World

โดยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนคือการให้ความสะดวกในการออกเวิร์คเพอร์มิตที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น การปรับปรุงกฎระเบียบด้านภาษีเพื่อให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาสามารถเข้ามาอยู่ในระบบจัดเก็บรายได้ของไทยได้ ประเทศไทยมีจุดแข็ง ที่มีระบบสาธารณสุขที่ดี เห็นได้จากการจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีโครงข่าย5G ประเทศแรกในอาเซียนและเปิดให้บริการแล้ว มีค่าครองชีพต่ำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดังนั้นรัฐบาลควรจะสร้างแรงจูงใจสนับสนุนให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาเลือกที่จะพำนักอย่างถาวรในประเทศไทย อาทิ การกำหนดเงื่อนไขหากเข้ามาทำงานในประเทศไทย 5-7 ปี สามารถขอสัญชาติไทยได้

นอกจากการเป็นศูนย์กลางของ WfH กสทช.จะเสนอโครงการพัฒนา OTT Platform ของประเทศไทยเพื่อให้คนไทยได้ใข้งานได้เอง ลดการพึ่งพิง OTT Platform ของต่างประเทศ ที่ผ่านมาคนไทยใช้แพลตฟอร์มของต่างประเทศทำให้รายได้ออกไปสู่ต่างประเทศทั้งหมด การมี OTT Platform จึงเป็นการรับมือกับ OTT จากต่างประเทศที่ดีที่สุด

ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่ผ่านมาการพัฒนา OTT Platform ของประเทศไทยมีปัญหาจากการมีเทคโนโลยีสื่อสารที่ช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน การมี 5G เป็นประเทศแรกน่าจะทำให้การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับคนไทยเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นอาจจะนำจุดแข็งของประเทศไทยมาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะในแต่ละด้านเพื่อเสริมจุดแข็งให้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น OTT Platform 

สำหรับสมาร์ทฮอสปิทัล OTT Platform ด้านการเกษตร และ OTT Platform ด้านการขนส่ง กสทช.จะเสนอให้กรรมการ 5G กำหนดให้การพัฒนา 2 โครงการหลักที่กล่าวข้างต้นเป็นวาระแห่งชาติในการปรับตัวฟื้นฟูเศรษฐกิจรับมือผลกระทบจากโควิด-19 โดยหากที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการ5G จะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนและการระดมสมองจากกระทรวงเศรษฐกิจรวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริง

ที่มา: dailynews.co.th

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here