บลูบิคผุดวิชั่น ‘เอไอ ทรานส์ฟอร์ม’

แนะธุรกิจทำ “เอไอ ทรานส์ฟอร์เมชั่น” ดึงปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลเชิงลึก สร้างความได้เปรียบการแข่งขัน เปิด 5 ข้อที่องค์กรต้องรู้ ดึงเอไอสร้างกลยุทธ์ปลุกธุรกิจฝ่ากระแสวิกฤติ

นายพชร อารยะการกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยว่า ปัจจุบันหลายธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล ซึ่งมีทั้งเรื่องการวางระบบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทำธุรกิจบนโลกดิจิทัล พร้อมทั้งต่อยอดสร้างโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อขยายแหล่งรายได้ เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า ทั้งในแง่ฟังก์ชันและประสบการณ์การใช้งาน

แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่ข้อได้เปรียบอีกต่อไปในอนาคตเมื่อทุกองค์กรสามารถทรานส์ฟอร์มตัวเองได้สำเร็จ ทำให้ธุรกิจที่ต้องการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรม นับจากนี้ต้องเริ่มสร้างความแตกต่างด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจได้ดีกว่ามนุษย์มายกระดับกระบวนการทำงาน ที่มีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล

ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การทำความสะอาดและกำจัดข้อมูลที่ไม่จำเป็น และการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลพร้อมสำหรับการใช้งาน

“การแข่งขันในภาคธุรกิจทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การนำศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ เข้ามายกระดับกระบวนการทำงาน จะช่วยให้ธุรกิจทำความเข้าใจผู้บริโภคได้ลึกซึ้ง นำมาซึ่งการวางกลยุทธ์ และการตัดสินใจทางธุรกิจที่แม่นยำสูงภายใต้การใช้งบประมาณที่ลดลง”

องค์กรที่ต้องการก้าวไปสู่การเป็น Data-Driven Organization ต้องเร่งเสริมศักยภาพนำเอไอมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน

การดำเนินการ 5 ด้าน ในการทำเอไอ ทรานส์ฟอร์เมชั่น ประกอบด้วย 1.วางกลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์ให้ชัดเจน (AI Strategy) 2.ออกแบบกรณีศึกษาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน 3.วางโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ 4.ปรับกระบวนการทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์ วางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเอไอในองค์กรให้ชัดเจนหาบุคคลากรเฉพาะทางเข้ามารับผิดชอบ 5.ปรับวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้ทุกแผนกมีส่วนร่วมนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเอไอ มาปรับใช้ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ กระตุ้นพนักงานเร่งพัฒนาทักษะ

นายพชร แนะว่า แนวทางเพื่อให้การทำเอไอ ทรานส์ฟอร์เมชั่น ให้ประสบความสำเร็จ ต้องออกแบบยุทธศาสตร์ ในการนำเอไอไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ มองหาโอกาสนำเอไอเข้ามาสร้างรายได้ใหม่ๆ ให้องค์กร ขับเคลื่อนแผนดำเนินงานด้านเอไออย่างมีกลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาแผนดำเนินงานเอไอหนุนให้องค์กรที่มีกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ชัดเจนแล้วบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

“การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเอไอ ช่วยให้องค์กรเข้าใจความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ องค์กรที่ขับเคลื่อนแผนงานด้านเอไอ ทั้งระบบงานหน้าบ้าน และระบบงานหลังบ้าน พบว่าหลายองค์กรมีการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 10-50% และสามารถลดต้นทุนดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ” นายพชร กล่าว

ที่มา: bangkokbiznews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here