ปตท. เร่งติดตั้งนวัตกรรม Nong Pim หวังผลเชิงรุก…ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

ปตท. ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ประเทศไทย เร่งขยายผลเชิงรุกติดตั้งนวัตกรรมระบบตรวจวัดฝุ่น “Nong Pim” พื้นที่อุตสาหกรรมตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติ และสถานีบริการหลักเอ็นจีวี ครอบคลุมกว่า 100 จุด

เมื่อเร็วๆ นี้ ปตท. ได้มีการติดตั้งระบบตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 หรือ “Nong Pim” ซึ่งเป็นนวัตกรรมระบบตรวจวัดที่คิดค้นโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. ในพื้นที่ของสำนักงานใหญ่ และสถานที่ปฏิบัติงานของ ปตท. ไปกว่า 60 จุด นอกจากนั้น ยังได้ขยายผลไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมที่สำคัญและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอ็นจีวี (NGV) อีกกว่า 20 จุด ใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระบุรี ราชบุรี และกำแพงเพชร โดยตั้งเป้าติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมในพื้นที่อุตสาหกรรมตามแนวท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อีกกว่า 100 จุด เพื่อจะนำมาใช้ตรวจสอบและวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่อุตสาหกรรม และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอ็นจีวีว่า ค่าฝุ่นที่ตรวจวัดได้เกินกว่าค่ามาตรฐานหรือไม่

ทั้งนี้ นวัตกรรมระบบตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 “Nong Pim” ถูกนำมาใช้ตรวจสอบและวัดปริมาณค่าฝุ่นที่เกิดขึ้น โดยสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และค่าที่ตรวจวัดได้จะถูกส่งไปยังระบบบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย และแสดงผลแบบ Real Time ผ่านทาง Website และ Online Application เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์บน Platform ต่างๆ ได้ต่อไป

ปตท. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง โดยก๊าซธรรมชาติถือเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ที่มา : dailynews.co.th

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here