วางกรอบของบกว่า 6,000 ล้าน พัฒนาเมืองอัจฉริยะในปี 67

“ดีป้า” เดินหน้าขอรับจัดสรรงบประมาณ 67 พัฒนาเมืองอัจฉริยะ จำนวนกว่า 6,000 ล้าน ทำโครงการสำคัญหนุนไทยเพิ่มสมาร์ทซิตี้

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2566 ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้รับทราบกรอบงบประมาณของดีป้า ที่ขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2567 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จำนวนรวม 5,935 ล้านบาท จากโครงการสำคัญ ประกอบด้วย โครงการบ่มเพาะเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ โครงการพัฒนาเขตเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และโครงการพัฒนาเมืองตามนโยบาย

นอกจากนี้ ยังรับทราบกรอบงบประมาณ ของโครงการของจังหวัดที่เสนอผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่กลุ่มจังหวัดจัดทำคำของบประมาณ รวมกว่า 1,400 ล้านบาท

นายณัฐพล กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ที่ขอรับการจัดสรรในโครงการบ่มเพาะเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ที่ไม่มีการประกาศ เป็นเมืองอัจฉริยะ ให้สามารถพัฒนาแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนโครงการพัฒนาเขตเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ จะดำเนินการในจังหวัดที่มีเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะแล้วให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการพัฒนาเมืองตามนโยบาย เป็นการสานต่อโครงการยกระดับเมืองน่าอยู่ ทันสมัยเพื่อคนไทย เท่าเทียมและเท่าทัน

“โครงการทั้งหมดจะครอบคลุมการจัดทำข้อมูลเมืองและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเมือง หรือ ซิตี้ ดาต้า แพลตฟอร์ม รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเมืองระดับชาติ หรือ เนชั่นแนล ดาต้า แพลตฟอร์ม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความปลอดภัย ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รองรับทั้งข้อมูลภาครัฐ ภาคเอกชน และรายพื้นที่ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบบริการเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ท โซลูชั่น เน้นการพัฒนาด้านเกษตรกรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน สอดคล้องแนวคิด อีเอสจี คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองในเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ประกอบด้วย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี และ ระยอง” นายณัฐพล กล่าว

ที่มา>>> https://www.dailynews.co.th/news/2071122/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here