วิ่งคล่อง 4 เลน สายแยกทล. 2085-อุบลฯ เชื่อมขนส่งไทย-อินโดจีน

เปิดใช้แล้ว ถนน 4 เลน สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085-อุบลราชธานี 14 กม. วงเงิน 598 กว่าล้านบาท บูมขนส่งสินค้าชายแดนไทย-อินโดจีน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2178 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085-อุบลราชธานี จุดเริ่มต้นที่ กม.27+910 ถึง กม.42+500 รวมระยะทาง 14.59 กม. งบประมาณ 598,166,800 บาท จากถนนขนาด 2 ช่อง จราจรไป-กลับ เป็น 4 ช่อง ไป-กลับเสร็จเรียบร้อยและเปิดให้ประชาชนสัญจรแล้ว

สำหรับโครงการนี้ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแยกทิศทางการจราจรไป-กลับ ก่อสร้างจุดกลับรถ จำนวน 11 แห่ง พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า โครงการเกิดขึ้น เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 2178 สายวารินชำราบ-หนองงูเหลือม เริ่มจากเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผ่าน อ.สำโรง อ.โนนคูณ สิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 2085 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

ปัจจุบันประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางระหว่างจังหวัด และเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ อีกทั้งเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านผ่านด่านพรมแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ทำให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า โครงการแล้วเสร็จ ช่วยบรรเทาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณการจราจรได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสินค้าไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนและเอเชีย ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ให้พัฒนาโครงข่ายทางหลวงระหว่างจังหวัดในภูมิภาคอีสานใต้ รองรับการคมนาคมขนส่งสินค้าชายแดนไทย-อินโดจีนได้

ที่มา: dailynews.co.th

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here