เปิดตัว AI ตัวแรกของโลกคนพิการร่วมพัฒนา

วัลแคน โคอะลิชั่น ลงนามความร่วมมือกับ พันธมิตรภาคเอกชน ส่งเสริมทักษะดิจิทัล ยกระดับการจ้างงานคนพิการ พร้อมเปิดตัว AI ตัวแรกของโลกที่คนพิการทางการมองเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนา

นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา Chief Business Officer  บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น บริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังมีขีดจำกัดในการพัฒนาโอกาสด้านเอไอ เพราะขาดข้อมูล (Data) ในการที่จะพัฒนาเอไอให้มีความฉลาดและสามารถแข่งขันได้ในโลกสากล และยังพบว่าผู้พิการในไทยอีกมากที่ยังขาดโอกาสทำงานเช่นกัน ซึ่งเมื่ออุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขาดแคลนแรงงานด้านจัดเตรียมข้อมูล (Data Labelling) ในฐานะบริษัทพัฒนาด้านนี้ จึงร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) อบรมทักษะด้านนี้การจัดเตรียมข้อมูล เพื่อสร้างโอกาสการทำงานรูปแบบใหม่ ผ่านความถนัดของผู้พิการให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

“เราจัดแสดงแพลตฟอร์มการทำงานด้านจัดเตรียมข้อมูลที่ออกแบบให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของคนพิการประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสดงตัวอย่าง Text to Speech Model  ซึ่งเป็น AI ตัวแรกของโลกที่คนพิการทางการมองเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดย AI ตัวนี้สามารถนำไปใช้ต่อยอดในภาคธุรกิจ เช่น AI Call Center หรือผลิตหนังสือเสียงเพื่อให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ สร้างความเสมอภาคในสังคม” นายนิรันดร์ กล่าว

สำหรับงาน “Empowering Disability to Thriving in Digital Era: ปลุกพลังคนพิการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย” ได้รับการสนับสนุนโดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมทักษะดิจิทัล ยกระดับการจ้างงานคนพิการ ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน ระหว่าง บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จํากัด ผู้ให้บริการจัดเตรียมข้อมูลและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับพันธมิตรภาคเอกชน อาทิ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จํากัด

ถือเป็นเวทีสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ความตระหนักรู้ด้านการใช้ไซเบอร์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ การแสดงแนวคิดและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้พิการ ก่อนนำความรู้ที่ได้มาใช้ประกอบอาชีพในสายงานดิจิทัล พร้อมกันนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในสายงานดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา: dailynews.co.th

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here