เปิดรับสมัคร โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019)

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดในโครงการ

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562
(Youth Greenovation Awards 2019 : YGA 2019)
ในหัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต”
(Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality)

ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา รางวัลสนับสนุนผลงานสู่วิสาหกิจชุมชนและเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2562

สมัครเข้าร่วมโครงการคลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : Youthgreenovationawards
Website : www.powerofinnovation.or.th
จัดโดย มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

ที่มา: Powerofinnovation

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here