‘เอ็ตด้า’ เวิร์คช้อปเร่งดัน ‘อี-เปเปอร์’ ทุกหน่วยงานรัฐ

เอ็ตด้า สนับสนุนการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบวงจร จัดเวิร์คชอปให้หน่วยงานที่พร้อมปรับเปลี่ยนระบบ ตั้งแต่คอร์สพื้นฐานถึงคอร์สขั้นสูง หวังขับเคลื่อนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า ได้จัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบ เพื่อออกเอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (e-Licensing Transformation Workshop)” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลอย่างครบวงจร 3 หลักสูตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่เอ็ตด้าจะผลักดันเข้าสู่อี-เลิร์นนิ่งในอนาคต

โดยการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับระบบออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน โดยการอบรมประกอบไปด้วย จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอบรมขั้นกลาง และ หลักสูตรอบรมขั้นสูง ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรภาครัฐกว่า 40 หน่วยงาน โดยเป็นผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานที่ต้องมีการออกเอกสารราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อออกเอกสารราชการดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ ตั้งแต่การทำความรู้จักกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อ การปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการแนะนำแนวทางเบื้องต้นในการผลักดันการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลักสูตรอบรมขั้นกลาง มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการออกเอกสารให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นจนจบ 

ซึ่งเริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับกระบวนการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นจนจบ แนวทางการเลือกใช้กระบวนการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อหน่วยงานและวิธีการบริหารจัดการเอกสาร ตลอดวงจรชีวิตเอกสารเมื่อเอกสารอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสาธิตการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดทำเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ

ปิดท้ายด้วยหลักสูตรอบรมขั้นสูง เป็นการเพิ่มระดับความเข้มข้นของเนื้อหาโดยการเจาะลึกวิธีการออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ด้านมาตรฐานการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการยกระดับระบบออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงตามมาตรฐาน และวิธีการบริหารจัดการเอกสารตลอดวงจรชีวิตเอกสารเมื่อเอกสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสาธิตการใช้งานชุดโปรแกรมที่พัฒนา

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here