โซเซียล แวลู ไทยแลนด์ ผนึกเครือข่าย ปลุกความร่วมมือสร้างโลกยั่งยืนก่อนจะสาย

โซเซียล แวลู ไทยแลนด์ ผนึกเครือข่าย ปลุกความร่วมมือสร้างโลกยั่งยืนก่อนจะสาย เผยกว่า 45 ประเทศแห่ร่วมประชุมออนไลน์ Social Value Matter 2021 ช่วง 20-21 ตุลาคมนี้

สถาบัน โซเซียล แวลู ไทยแลนด์ ร่วมกับ เครือข่าย Social  Value International  และเครือข่ายขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าสังคมทั้งภาครัฐ การศึกษา ภาคธุรกิจ และธุรกิจเพื่อสังคม ประกาศความพร้อม จัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างคุณค่าให้สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Social  Value Matter 2021” ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ จาก 45 ประเทศ ตอบรับเข้าร่วมโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคมให้ชุมชน

นางสาวสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน โซเซียล แวลู ไทยแลนด์ (Social Value Thailand) และบีคอร์ป ไทยแลนด์ กล่าวว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอนของโลก ที่ส่งผลกระทบเด่นชัดขึ้น ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม รวมถึงมหันตภัยโควิด-19 และอีกหลายความท้าทายความยั่งยืน ทำให้ผู้นำองค์กรโลก ผู้นำการขับเคลื่อนสังคมในทุกประเทศ มีความตื่นตัวหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างคุณค่าให้สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยมีความพยายามจะประเมินผลกระทบ ความคุ้มค่าและผลลัพธ์ของการดำเนินงานทางด้านสังคม เช่นเดียวกับเรื่องเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามปัจจุบันเรื่องการสร้างคุณค่าทางสังคมยังเป็นเรื่องใหม่ และยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการสร้างคุณค่าให้สังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน “Social  Value Matter 2021” จึงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม

ภายใต้ธีม “Leading our Transition to a Sustainable World” หัวใจสำคัญของการประชุม Social Value Matter 2021 ในปีนี้จะเน้นหนักไปที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทต่างๆ ที่ต้องการผู้นำ และบุคลากรที่มีศักยภาพ ที่มีความรู้ความเข้าใจมิติความยั่งยืน มีเครื่องมือที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในการที่จะนำองค์กร ธุรกิจ หรือชุมชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ ของโลก ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 30 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึง 17 เป้าหมายความยั่งยืนโลก SDGs โดยผู้เข้าร่วมประชุม ยังจะได้เรียนรู้ชุดเครื่องมือ กรณีศึกษา บทเรียนการประเมิน และการบริหารจัดการผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ( Social Value Accounting/ Impact Measurement/ Impact development) บนพื้นฐานความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ตลอดจนได้รู้จักเครือข่าย ในการทำงานขับเคลื่อนสังคมและความยั่งยืนใหม่ๆ

ด้าน ดร.อดัม ริชาร์ด ผู้อำนวยการส่วนบริหารผลกระทบ Social  Value International กล่าวว่า ความท้าทายของโลกที่เกิดขึ้น อาจทำให้หลายคนกลัว และกังวล แต่อยากให้ทุกคนหันกลับมาพิจารณาว่า เราก็สามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ และเราคงจะต้องผนึกกำลังร่วมมือกัน เริ่มจากทบทวนวันนี้องค์กรของคุณ ทำได้ดีแล้วหรือยัง คุณได้ช่วยให้องค์กรตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมได้ดีหรือยัง คุณมีข้อมูลที่ดีเพียงพอที่จะช่วยนำองค์กรไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าหรือไม่ และนี่คือความท้าทาย ที่เราจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเข้มข้นในการประชุมครั้งนี้

การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการสร้างคุณค่าให้สังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน “Social Value Matter 2021” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์  โดยมีพันธมิตรร่วมจัดและให้การสนับสนุนที่สำคัญๆ คือ Social Value International / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด / สถาบันวิทยาการจัดการ / บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) และบริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมประชุมและซื้อบัตรได้ที่ https://www.eventpop.me/e/11170/social-value-matters-2021 รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่าน SVM Talk Series ซึ่งจัด Live สดทุกวัน เวลา 16.00 น.-17.00 น. ผ่านเพจ Social Value Thailand หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://socialvaluethailand.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here