‘จิสด้า’หารือฝรั่งเศส สร้างคนป้อนอุตฯอวกาศ

ทูตฝรั่งเศสหารือ “จิสด้า” กระชับความร่วมมือพัฒนาคนป้อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สนับสนุนการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านบิ๊กดาต้าของประเทศ

นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวดปฏิบัติงานอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดเผยภายหลังหารือกับนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ ณ พื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ว่า เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและคณะได้เข้าเยี่ยมชมการพัฒนาระบบอัจฉริยะจากข้อมูลดาวเทียม และอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศของประเทศไทย

โดยจิสด้า มีความร่วมมือกับฝรั่งเศสมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โครงการดาวเทียมธีออส 1 เมื่อปี 2547 ซึ่งถือเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในประเทศไทยที่สำคัญ ทั้งด้านการพัฒนากำลังคน รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากข้อมูลดาวเทียม

ทั้งนี้ ยังได้เสนอประเด็นความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมAIP Academy เพื่อพัฒนากำลังคน โดยจะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านภูมิสารสนเทศร่วมกัน ตั้งแต่ระดับนักศึกษาไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่(Bigdata)ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะที่มีการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมที่หลากหลาย

รวมถึงการจัดตั้ง Airbus Technology Center เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้สนับสนุน supply chain สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และต่อยอดไปจนถึงการสร้างระบบนิเวศสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เหมือนที่ประเทศฝรั่งเศสได้สร้าง Aerospace Valley ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

“ธีออส2 จะเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จที่สุดระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง 2 ประเทศจะสามารถพัฒนาต่อยอดความร่วมมือในด้านต่างๆ ลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมไปถึงด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต”นายดำรงค์ฤทธิ์ กล่าว

ที่มา: Bangkokbiznews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here