“บัตรคนจน” ใช้แตะจ่ายค่าแอร์พอร์ตลิงค์ได้แล้ว

ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ แบบบัตรแมงมุม และบัตร Contactless สามารถใช้บัตรจ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ได้ทั้ง 8 สถานี

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในเขต 7 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ทั้งสองประเภทคือ บัตรแมงมุม เวอร์ชั่น 2.0, 2.5 จำนวน 1.3 ล้านราย และบัตร Contactless เวอร์ชั่น 4.0 จำนวน 0.16 ล้านราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 1.46 ล้านราย สามารถใช้ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทยได้ทั้ง 8 สถานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับบัตรแมงมุม และบัตร EMV เวอร์ชั่น 4.0 จะได้รับวงเงินค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ จำนวนเงิน 500 บาท/คน/เดือน จะมีการใช้จ่ายหรือไม่ จำนวนเท่าใดก็ตาม ทุกสิ้นเดือนจะตัดวงเงินที่เหลือและใส่วงเงินให้ใหม่ จำนวน 500 บาท ทุกเดือน

สำหรับการใส่วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้มีสิทธิ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีสิทธิให้ดีขึ้น หากผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-2345 กด 3 ในวันและเวลาราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here