สภากาชาดไทย-อย.จัดลงทะเบียนออนไลน์ เก็บข้อมูลการใช้กัญชาระดับประเทศ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวในงานแถลงข่าวการลงทะเบียนการใช้กัญชาทางอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้ป่วยก่อนสิ้นวันนิรโทษกรรม ว่า การแจ้งครอบครองกัญชาโดยไม่ต้องรับโทษจะสิ้นสุดตามกฎหมายในวันที่ 21 พ.ค.นี้ หากยังไม่มาแจ้งก็จะมีความผิดตามกฎหมาย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย จึงร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจิตอาสาภาคประชาชน พัฒนาระบบลงทะเบียนการใช้กัญชาทางอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้ป่วยขึ้น คือ www.cbd-oss.org ซึ่งจะมีการกรอกข้อมูลทั้งบัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ หลังจากลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็จะส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นการผ่อนปรนและแสดงความบริสุทธิ์ใจ ส่วนผู้ที่เคยแจ้งครอบครองกับ อย.ก็มาลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้ เพราะจะได้ทราบว่าทั่วประเทศมีคนป่วยใช้กัญชาอยู่กี่คน

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า การลงทะเบียนออนไลน์ เป็นเรื่องที่สภากาชาดไทยช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เตรียมเอกสารไม่ทัน เช่น ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วไปหาใบรับรองแพทย์ ซึ่งหลังจากวันที่ 21 พ.ค.อย.จะประสานเพื่อมาตรวจสอบว่าหลักฐานครบองค์ประกอบหรือไม่ และจากนี้ อย.จะประสานกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อเตรียมสารสกัดกัญชาให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ จะได้ไม่ต้องไปขวนขวายหาจากใต้ดินและจะได้ไม่ขาดยา

ศ.กิตติคุณ นพ.วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการสภากาชาดไทย กล่าวว่า วันที่ 15-16 พ.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย ซึ่งจะนำประเด็นเรื่องสภากาชาดไทยจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์ของไทยอย่างไรเข้าที่ประชุมด้วย โดยยึดหลักว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะสภากาชาดมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศ.

ข้อมูล: Thairath Online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here