เกี่ยวกับเว็บไซต์


เราเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้าน Logistics ครบวงจร ของประเทศไทย และก้าวไปสู่ Asean โดยใน เว็บไซต์ ของเรามีข้อมูลทั้ง ข่าวด้านโลจิส ติกส์ ข่าวการอบรมด้านโลจิส ติกส์ จัดหางานด้าน โลจิสติกส์ ลงโฆษณาด้านโลจิสติกส์ ฝากข้อมูล บริษัทด้าน โลจิส ติกส์ และอื่น ๆ อีกมากมาย