LOGISTICS - โลจิสติกส์

ACTIVITIES - กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ (เอกชน)

Smart Delivery Expo 2023

ในปัจจุบันธุรกิจด้านค้าปลีกและ ecommerce ที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูงทั้งด้านผู้ผลิตสินค้าและผู้ขาย มาสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในงาน Smart Delivery Expo และ Smart Retail Expo ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและสัมมนาทางธุรกิจ ในงานคุณจะได้พบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจ ecommerce, delivery ของท่านพัฒนาก้าวไปอีกขั้น​ งานสัมมนาจัดขึ้น 2 วัน เน้นในหัวข้อทางธุรกิจที่สำคัญและจำเป็นต่อ ecommerce, retail และ logisticsซึ่งเป็นแฟตฟอร์มที่รวบรวมผู้นำตลาดจากทั่วโลกได้พูดคุยและสร้างคอนเนคชั่นกัน Smart Delivery Expo และ Smart Retail Expo จัดที่ภิรัช ฮอลล์...

AUTOMATION EXPO 2023

กลับมาอีกครั้งกลับงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมที่จัดใหญ่จัดเต็มที่สุดในภาคตะวันออก AUTOMATION EXPO ซึ่งการจัดงานในปี 2023 นี้เรียกว่าเข้มข้นและครอบคลุมยิ่งกว่าเดิม พบกับงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นสำหรับระบบอัตโนมัติ ที่รวบรวมเทคโนโลยีสำหรับระบบอัตโนมัติเอาไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่สายการผลิต ซ่อมบำรุง เครื่องมือวัดคุณภาพ คลังสินค้า โลจิสติกส์ รวมถึงการการวางระบบ System Integration พบกับผู้ประกอบการ กว่า 100 แบรนด์ชั้นนำจาก 8 หมวดสินค้า ได้แก่ Industrial Robot Automation & Equipment Digital Factory Metrology & Software Warehouse &...

ACTIVITIES - กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ (ราชการ)

กรมพัฒน์ฯ เร่งเสริมทัพศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย นำเทคโนโลยี AI เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ และก้าวทันโลกยุคดิจิทัล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย AI เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ นำเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ สร้างยอดขาย และเพิ่มกำไร รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 สิงหาคม 2565 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีอัตราการแข่งขันที่สูง ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้มีความทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวางแผนและศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับองค์กร ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างกระบวนทัศน์การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะรูปแบบใหม่ พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจ...

TECHNOLOGY - เทคโนโลยี

ECONOMY - เศรษฐกิจ

SOCIAL - สังคม

SPONSORED - ผู้สนับสนุน

FOREIGN - ต่างประเทศ

EXHIBITION - งานแสดง/นิทรรศการ

SPORT - กีฬา

TRAVEL - ท่องเที่ยว