LOGISTICS - โลจิสติกส์

ACTIVITIES - กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ (เอกชน)

โซเซียล แวลู ไทยแลนด์ ผนึกเครือข่าย ปลุกความร่วมมือสร้างโลกยั่งยืนก่อนจะสาย

โซเซียล แวลู ไทยแลนด์ ผนึกเครือข่าย ปลุกความร่วมมือสร้างโลกยั่งยืนก่อนจะสาย เผยกว่า 45 ประเทศแห่ร่วมประชุมออนไลน์ Social Value Matter 2021 ช่วง 20-21 ตุลาคมนี้ สถาบัน โซเซียล แวลู ไทยแลนด์ ร่วมกับ เครือข่าย Social  Value International  และเครือข่ายขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าสังคมทั้งภาครัฐ การศึกษา ภาคธุรกิจ และธุรกิจเพื่อสังคม ประกาศความพร้อม จัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างคุณค่าให้สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Social  Value Matter 2021” ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์...

Asia Warehousing & Logistics Show 2019

Asia Warehousing & Logistics Show หรือ AWLS งานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านคลังสินค้า การขนส่งโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งอาเซียนครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีทางธุรกิจที่รวบรวมสินค้าและโซลูชั่นส์จากแบรนด์และบริษัทชั้นนำจากอุตสาหกรรมคลังสินค้า การขนถ่ายสินค้าและวัสดุ การจัดเก็บสินค้า AIDC ซัพพลายเชน การขนส่งโลจิสติกส์ เพื่อมาพบปะกับกลุ่มผู้ซื้อในอุตสาหกรรมฯ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 โดยจัดร่วมกับงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ Asia Warehouse Real Estate Summit และโซนพิเศษ Robotics & Automation 4 Logistics โซนพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และออโตเมชั่นสำหรับอุตสาหกรรมคลังสินค้าและโลจิสติกส์...

ACTIVITIES - กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ (ราชการ)

Thailand Tech Show 2019

Thailand Tech Show งานประจำปีของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมใช้จากสวทช. และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาจากทุกภาคของประเทศในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup รวมทั้งเป็นเวทีเชื่อมโยงการลงทุนในรูปแบบใหม่และ/หรือ แหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกการเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการต่อยอดให้เกิดขึ้นได้เร็วและในวงกว้าง รวมถึงการขยายตลาดให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยี โดยถึงปัจจุบันได้บูรณาการและเชื่อมโยงงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ และเอกชน มหาวิทยาลัยกว่า 40 หน่วยงาน มานำเสนอเพื่อให้นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจได้เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมนำไปต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์...

TECHNOLOGY - เทคโนโลยี

ECONOMY - เศรษฐกิจ

SOCIAL - สังคม

SPONSORED - ผู้สนับสนุน

FOREIGN - ต่างประเทศ

EXHIBITION - งานแสดง/นิทรรศการ

SPORT - กีฬา

TRAVEL - ท่องเที่ยว