LOGISTICS - โลจิสติกส์

ACTIVITIES - กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ (เอกชน)

Cold Chain Exhibition

Cold Chain Exhibition เป็นประตูสู่ความก้าวหน้าของธุรกิจในตลาด Cold Chain และโลจิสติกส์ แห่งภูมิภาคเอเชีย จัดงานวันที่ 19-20-21 กรกฎาคม 2566 ที่ฮอลล์ EH101 ไบเทค บางนา คุณจะได้พบกับบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุด และ โครงสร้างพื้นฐานห้องเย็นที่ดีที่สุด, การควบคุมอุณหภูมิทำความเย็น, IT โซลูชั่น, เครื่องมือการขนถ่ายวัสดุ และ บริษัทที่เกี่ยวกับCold chain เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม Cold Chain อาทิเช่น ผู้ผลิตยา, บริษัทผลิตภัณฑ์จากนม บริษัทค้าปลีก บริษัทผู้ส่งออกผักและผลไม้ โรงงานเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก...

Logistics Automation Expo (LAE) 2023

Logistics Automation Expo คือ แหล่งรวมผู้ประกอบการนานาชาติ และประชุมสัมมนา สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคลังสินค้า ออโตเมชั่น การจัดการวัสดุ ห้องจัดเก็บสินค้า AIDC การจัดการโลจิสติกส์แบบองค์รวม การขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีต่างๆของซัพพลายเชน แพลตฟอร์มที่จัดไว้เพื่อเหล่าผู้ประกอบการได้พบปะกับผู้เยี่ยมชมงาน ที่สนใจการส่งเสริม และ การปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ และระบบภายในโลจิสติกส์ทั้งหมดของธุรกิจ จัดงานวันที่ 19-20-21 กรกฎาคม ณ ไบเทคบางนา ฮอลล์ EH101 เป็นงานแสดงสินค้าที่มีประชุมสัมมนาเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และ จัดงานร่วมกับ Cold Chain Exhibition รายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 092-363-7143 Line ID:...

ACTIVITIES - กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ (ราชการ)

กรมพัฒน์ฯ เร่งเสริมทัพศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย นำเทคโนโลยี AI เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ และก้าวทันโลกยุคดิจิทัล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย AI เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ นำเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ สร้างยอดขาย และเพิ่มกำไร รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 สิงหาคม 2565 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีอัตราการแข่งขันที่สูง ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้มีความทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวางแผนและศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับองค์กร ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างกระบวนทัศน์การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะรูปแบบใหม่ พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจ...

TECHNOLOGY - เทคโนโลยี

ECONOMY - เศรษฐกิจ

SOCIAL - สังคม

SPONSORED - ผู้สนับสนุน

FOREIGN - ต่างประเทศ

EXHIBITION - งานแสดง/นิทรรศการ

SPORT - กีฬา

TRAVEL - ท่องเที่ยว

Copyright